Obsługa finansowo - księgowa Wspólnot Mieszkaniowych

obsługa finansowo - księgowa wspólnot mieszkaniowych

ANKRA MR oferuje Państwu usługi z zakresu obsługi księgowej Wspólnot Mieszkaniowych

W naszych strukturach funkcjonuje rozbudowany dział księgowości, w ramach którego działa zespół księgowości opłat eksploatacyjnych i zespół księgowości ogólnej.
W skład zespołów wchodzą specjaliści z dziedziny finansów i rachunkowości, dysponujący odpowiednią widzą i doświadczeniem, by móc zapewnić Państwu obsługę księgową na najwyższym poziomie.


W ramach naszych usług z zakresu obsługi księgowej Wspólnot Mieszkaniowych wykonujemy następujące czynności:

  • Prowadzenie księgowości związanej z eksploatacją i bieżącym utrzymaniem nieruchomości.
  • Regulowanie zobowiązań wobec dostawców mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz, ciepło) oraz innych kontrahentów wspólnoty.
  • Kontrolowanie terminowości i prawidłowości wpłat właścicieli lokali.
  • Rozliczanie z właścicielami lokali kosztów utrzymania nieruchomości oraz kosztów zużycia mediów ( cw, zw, co).
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
  • Przygotowywanie projektu rocznego planu gospodarczo-finansowego w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i gospodarki funduszem remontowym.

Praca naszego działu księgowego wspomagana jest przez nowoczesny system księgowy.
System ten służy także mieszkańcom, którzy po zalogowaniu się do strefy mieszkańca mają bieżący wgląd w kartoteki lokali.
Dzięki temu mogą oni śledzić on-line stan rozliczeń i kosztów (wpłat, naliczeń miesięcznych opłat, rozliczeń kosztów z tytułu zużytych mediów). Stanowi to duże udogodnienie dla naszych Klientów, którzy chwalą sobie ten sposób monitorowania stanu rozliczeń.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź chcieliby Państwo poznać szczegółowy jej zakres zapraszamy do kontaktu.

Przejście do strefy mieszkańca

Logowanie do strefy mieszkańca