Kontakt
Biuro czynne w godzinach:

  • poniedziałek, wtorek, środa 8:00-16:00
  • czwartek: 8:00-18:00
  • piątek: 8:00-14:00

ANKRA-MR Sp. z o.o.

01-925 Warszawa

ul. Maszewska 20 lok. U1

Tel. 22 100-35-13 , 22 100-35-14, 22 834-92-86

sekretariat@ankra-mr.pl

KRS 0000187437 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 118-14-40-570
REGON 014959039
kapitał zakładowy 50.000,00 PLN

Zarząd ANKRA-MR SP. Z O.O.

Prezes Zarządu

Wanda Rajkiewicz

wanda.rajkiewicz@ankra-mr.pl

Wiceprezes zarządu

Anna Maliszewska

anna.maliszewska@ankra-mr.pl

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

Kierownik Działu

Iwona Lewandowska

Tel/Fax (22) 100 35 14

iwona.lewandowska@ankra-mr.pl

Księgowość Opłat Eksploatacyjnych

Kierownik Działu

Irena Lenarczyk

Tel. (22) 100 35 14

irena.lenarczyk@ankra-mr.pl

Administratorzy

Kontakt do administratora opiekującego się Państwa nieruchomością znajduje się na tablicach ogłoszeń na terenie nieruchomości.

Formularz kontaktowy

Wyślij wiadomość

Mapa dojazdu

Przejście do strefy mieszkańca

Logowanie do strefy mieszkańca